Bảo hiểm xe máy – Những điều cần biết

Mặc dù Bảo hiểm xe máy đã quá quen thuộc với mọi người dân, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm xe máy này

Bảo hiểm xe máy là gì?

Bảo hiểm xe máy

Bảo hiểm xe máy là cách nói ngắn gọn để chỉ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong những loại giấy tờ bắt buộc mà người điều khiển phương tiện phải mang theo khi tham gia giao thông.

Và nó được thể hiện thông qua giấy chứng nhận bảo hiểm. Đây là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự giữa chủ xe với doanh nghiệp bảo hiểm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp theo từng xe, có thể được cấp dưới dạng Giấy tờ cụ thể hoặc dưới dạng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Nếu bị mất thì chủ xe phải có văn bản đề nghị Doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại giấy này.

Có mấy loại Bảo hiểm xe máy ?

Bảo hiểm xe máy hiện có 02 loại:

– Loại hình bắt buộc;

– Loại hình tự nguyện.

Quy định về các loại Bảo hiểm xe máy được quy định trong Nghị định 03/2021, khoản 3 Điều 4:

  1. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định này, chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mức giá tham khảo cho bảo hiểm

Đối với Bảo hiểm xe máy bắt buộc, mức phí bảo hiểm được phân loại theo 3 mức độ như sau (phí chưa bao gồm 10% VAT, theo Thông tư 04/2021/TT-BTC):

– Xe máy dưới 50cc, xe máy điện: 55.000 đồng;

– Xe máy trên 50cc: 60.000 đồng;

– Các loại xe gắn máy còn lại: 290.000 đồng.

Riêng Bảo hiểm xe máy tự nguyện, người dân được quyền mua hay không mua tùy ý, số tiền mua bao nhiêu sẽ do người dân tự thỏa thuận với Doanh nghiệp bảo hiểm.

Mức xử phạt khi không có Bảo hiểm xe máy?

Đối với Bảo hiểm xe máy bắt buộc, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện.

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Mức phạt này cao hơn so với giá mua Bảo hiểm xe máy bắt buộc, do đó mỗi người dân nên chấp hành đúng quy định của pháp luật về việc mua bảo hiểm xe máy, tránh bị phạt và nộp phạt không đáng có.

Những quyền lợi khi mua bạn nên biết

Bảo hiểm bắt buộc là hình thức doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho bên thứ ba – bên bị thiệt hại do tai nạn mà chủ xe cơ giới gây ra (Còn những thiệt hại về xe máy và thân thể của chính bản thân chủ phương tiện – người mua bảo hiểm gây tai nạn- sẽ không được bảo hiểm. Nếu chủ xe muốn được đền bù cho chính mình, thì chủ xe có thể mua thêm phần bảo hiểm tự nguyện).

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp người được bảo hiểm chết, mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ 06 tuổi).

Theo Thông tư 04, từ 01/3/2021, mức trách nhiệm bảo hiểm cao nhất đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/01 người/01 vụ tai nạn.

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản/01 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm, cụ thể:

– Do Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra, mức đền bù tối đa là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

– Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra, mức đền bù tối đa là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật cụ thể theo quy định.

Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới, người lái xe và bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. 

vietcapital.net sẽ có nhiều bài viết hay hơn và đi sâu hơn về loại hình bảo hiểm này trong thời đại công nghệ 4.0 để giúp bạn hiểu sâu hơn tránh những “lãng phí rất dễ dàng bỏ qua” khi tham gia bảo hiểm.

Comments (2)

  1. TrubaNttAlimi Oct 19, 2021

Leave a Reply